ELKÖLTÖZÜNK!!

Bővebb információ hamarosan.

malikep

    brringatura
Kerékpárjaink

kolcsonzo2

Árak

Kerékpárjaink kölcsönzési díjai

1 óra 800.-Ft

2 óra 1200.-Ft

3 óra 1600.-Ft

4 óra 1800.-Ft

5 óra 2000.-Ft

6 óra 2200.-Ft

1 nap 2500.-Ft

A napidíjas kölcsönzés kizárólag a nyitvatartási időn belül érvényes.

Több nap esetén egyedi ajánlatot adunk.

Kedvezmények

Gyermekkedvezmény 14 éves korig 50%.

Csoportos kedvezmény 10 főtől 10%.

...

Feltételek
A kölcsönző fél a kölcsönzési szerződés aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket: Kerékpárt 14. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar vagy külföldi állampolgár bérelhet. A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésen írásban rögzíti. A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen. Biztosítéki kaució: A kölcsönzés feltétele a szerződésben foglaltakon túlmenően nyitvatartási időn túli, valamint 1, 3 napra, illetve 1 hétre történő kölcsönzés esetén kölcsönzött kerékpáronként készpénzben meghatározott kaució (40.000.-Ft/kerékpár) átadása a bérbeadónak. A kaució bérbevevőnek visszafizetésre kerül, amennyiben a bérelt kerékpárt a kölcsönzési idő leteltével sérülésmentesen leadja, illetve az esetleges sérülésekből származó anyagi kárt megtérítette. A kaució az estleges anyagi károk részbeni vagy teljes fedezetéül szolgál, így a felmerülő problémák (balesetek, károkozások, stb.) esetén visszatartásra kerül a kár végleges rendezéséig. Kölcsönzési órának vagy napnak és így díjfizetésre köteles órának vagy napnak számít minden megkezdett óra vagy nap. Amennyiben a bérleti szerződés lejártától számított 2 órán belül a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben: - egy összegben kérheti a kerékpár értékének megtérítését; - a kerékpár visszaadásáig vagy az értéke megtérítéséig napi 3500.-Ft használati díjat számíthat fel a bérlő felé. Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége: A bérleti díjat és kauciót a kerékpár átvételekor (bérlés megkezdésekor) előre kell a bérlőnek megfizetnie. A kerékpár megrongálódásából, elvesztéséből eredő bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely, a kölcsönzési szerződés feltételein alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett biztosítéki kaució terhére, beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20 % késedelmi kamatot fizetni. Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítéséért: Amennyiben a kerékpár sérült állapotban kerül visszaadásra, attól függetlenül, hogy a káresemény ön- vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége a bérlőt terheli. A javítás kizárólag a bérbeadó által megjelölt szervizben történhet. A bérlő kérésére a bérbeadó a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító – kárra vonatkozó - árajánlat elkészítésének céljából 1 napra (bérleti díj fejében) rendelkezésére bocsátja, e körben azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni. Egyéb feltételek: Bérbeadó a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és működőképes állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért felelősséget nem vállal. A Bérbeadó garantálja, hogy betartja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályokat, a Bérlő adatait kizárólag a kerékpár bérbeadási ügyviteli szempontjai szerint kezeli, azokkal más formában nem él vissza és (jogszabályban meghatározott kötelező adatközlési kötelezettségén kívül) harmadik félnek nem szolgáltatja ki. A kerékpárok eltulajdonítása esetén a Bérlő a bérleti szerződés aláírásával Bérbeadót felhatalmazza, hogy a birtokában lévő adatok alapján a rendőrhatóságot haladéktalanul tájékoztassa. A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési feltételekből, egyedi elbírálás vagy szerződés alapján kedvezményt biztosítson. Egyéni védőfelszerelésről (bukósisak, kesztyű, stb.) mindenki saját maga köteles gondoskodni. Láthatósági mellényt, kerékpár lakatot és lámpa szettet díjmentesen igény szerint biztosítunk!
Nyitva tartás

Bővebb információ hamarosan.

     
mali
mongoose
Bootstra<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> p
mongoose
mali
Kapcsolat

Telefon: +36 20 565 0271

Lépjen velünk kapcsolatba!

TÉRKÉP

CONTACT